Καταδίκη της Ελλάδας από το ΕΔΔΑ για αναποτελεσματική έρευνα των συνθηκών θανάτου κρατουμένου στις φυλακές.

27 Μαρτίου 2019

Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ) με απόφασή του την 7η Φεβρουαρίου 2019, στην υπόθεση Π. και λοιποί κατά Ελλάδας (αρ. αίτησης 20444/2014), καταδίκασε την Ελλάδα λόγω της αναποτελεσματικής έρευνας των συνθηκών θανάτου ενός χρήστη ναρκωτικών ουσιών μέσα στη φυλακή του Ηρακλείου Κρήτης.

Η προσφυγή ενώπιον του ΕΔΔΑ ασκήθηκε από τη σύζυγο του θανόντος κρατουμένου, την κόρη του, τη μητέρα, τον πατέρα και τα τέσσερα αδέλφια του, με τον ισχυρισμό ότι το ελληνικό κράτος δεν συμμορφώθηκε με τη θετική του υποχρέωση να προστατεύσει τη ζωή του κρατουμένου μέσα στη φυλακή. Η προσφυγή απορρίφθηκε ως απαράδεκτη για τον πατέρα και τα δύο από τα τέσσερα αδέλφια.

Επί της ουσίας της υπόθεσης, το ΕΔΔΑ έκρινε ότι η χρονική διάρκεια της ποινικής έρευνας για το θάνατο του κρατουμένου, που ήταν 4 χρόνια και 8 μήνες, παραβίασε τις απαιτήσεις επιμέλειας και της ταχείας διεξαγωγής μίας αποτελεσματικής έρευνας.

Έκρινε, επίσης, ότι οι ελληνικές αρχές δεν εξέτασαν προσεκτικά την υπόθεση του θανόντος και δεν διεξήγαγαν αποτελεσματική έρευνα  σχετικά με τις συνθήκες υπό τις οποίες απεβίωσε. Το ποινικό δικαστήριο δεν κάλεσε προς εξέταση πρόσωπα, των οποίων οι μαρτυρίες θα μπορούσαν να έχουν αποφασιστική σημασία για την έκβαση της υπόθεσης, όπως τον πραγματογνώμονα της τοξικολογικής εξέτασης ή τους συγκρατούμενους του θανόντος στο κελί. Παράλληλα, ο Εισαγγελέας είχε διακόψει την προκαταρκτική έρευνα κατά του αναπληρωτή διευθυντή των φυλακών, χωρίς να αιτιολογήσει την απόφασή του. 

Τέλος, το ΕΔΔΑ διαπίστωσε ότι οι συνθήκες του θανάτου του κρατουμένου δεν έδειχναν σαφώς ευθύνη του κράτους. Ενόψει αυτών το ΕΔΔΑ ομόφωνα έκρινε ότι υπήρξε εκ μέρους της Ελλάδας παραβίαση του άρθρου 2 της Ευρωπαϊκής σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ) για το δικαίωμα στη ζωή κατά το διαδικαστικό του σκέλος (έρευνα) αλλά καμία παραβίαση ως προς το ουσιαστικό σκέλος της υπόθεσης.

Το Δικαστήριο επιδίκασε εκάστως στη σύζυγο και την κόρη του θανόντος ποσό 15.000 ευρώ και εκάστως στη μητέρα και στους δύο εκ των αδελφών του ποσό 13.000 ευρώ.