Ενηλικίωση κληρονόμων και αποποίηση κληρονομίας.

08 Απριλίου 2021

Πριν λίγες ημέρες, δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο νόμος 4786/2021, ο οποίος, στο άρθρο 35, περιλαμβάνει σημαντική ερμηνευτική διάταξη για τους κληρονόμους που ενηλικιώνονται.

Ειδικότερα, με τη νέα διάταξη, ερμηνεύεται το άρθρο 1912 του Αστικού Κώδικα και αποσαφηνίζεται ότι, ο κληρονόμος που ενηλικιώνεται δικαιούται, εντός της ετήσιας προθεσμίας του άρθρου 1912 ΑΚ, να αποποιηθεί την κληρονομία.

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση του ν. 4786/2021, με την ερμηνευτική ρύθμιση που εισάγεται σύμφωνα με το άρθρο 77 του Συντάγματος, αποσαφηνίζεται προς άρση πάσης αμφιβολίας, ότι, εφόσον ο κληρονόμος που ενηλικιώνεται δεν εκπίπτει από το ευεργέτημα της απογραφής μέχρι τη συμπλήρωση ενός έτους αφότου ενηλικιώθηκε, δικαιούται, εντός της ετήσιας αυτής προθεσμίας του άρθρου 1912 ΑΚ, να αποποιηθεί την κληρονομία.