Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου: Νόμιμη η παρακολούθηση εργαζομένων με κρυφές κάμερες.

19 Οκτωβρίου 2019

Με πρόσφατη απόφασή της, η Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ) μετέστρεψε τη σχετική νομολογία και έκρινε ότι η καταγραφή με κρυφές κάμερες ασφαλείας (απολυμένων) υπαλλήλων ισπανικής αλυσίδας σουπερμάρκετ, οι οποίοι εντοπίστηκαν από τον εργοδότη τους να τελούν κλοπές, δεν παραβιάζει το δικαίωμά τους στην ιδιωτική ζωή (άρθρο 8 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου).

Το ΕΔΔΑ διαπίστωσε ότι, τα ισπανικά δικαστήρια, τα οποία απέρριψαν τα ένδικα βοηθήματα και ένδικα μέσα των εργαζομένων, στάθμισαν προσεκτικά τα δικαιώματα των υπαλλήλων -ύποπτων για κλοπή- και εκείνων του εργοδότη, διεξάγοντας εμπεριστατωμένη εξέταση της αιτιολόγησης της βιντεοεπιτήρησης.

Οι υπάλληλοι προέβαλαν τον ισχυρισμό ότι δεν υπήρξε προηγούμενη ενημέρωσή τους για τη βιντεοεπιτήρηση, παρά τη σχετική απαίτηση εκ του νόμου. Ωστόσο, το Δικαστήριο διαπίστωσε ότι υπήρξε σαφής αιτιολόγηση ενός τέτοιου μέτρου, λόγω εύλογης υποψίας για σοβαρά παραπτώματα, λαμβάνοντας υπόψη την έκταση και τις συνέπειες του μέτρου, και έκρινε ότι η παρακολούθηση μέσω του συστήματος βιντεοεπιτήρησης ήταν αναλογική και νόμιμη.