Επικοινωνία

Μαρία E. Ιακωβίδου

Δικηγόρος παρ' Αρείω Πάγω

LLM - Αστικό Δικονομικό Δίκαιο

MSc - Δίκαιο και Πληροφορική

Μητροπόλεως 27

Θεσσαλονίκη

Τ.Κ. 54624

Τ. + 30 2310 267268

Κ. + 30 6942431478

Φόρμα Επικοινωνίας