ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Ο ιστότοπος www.iakovidoulaw.gr τελεί υπό τη διαχείριση της Μαρίας Ιακωβίδου του Εμμανουήλ, η οποία διατηρεί δικηγορικό γραφείο που εδρεύει στην οδό Μητροπόλεως 27, Τ.Κ. 54624, Θεσσαλονίκη – Ελλάδα, τηλέφωνο επικοινωνίας +30 2310267268, email: info@iakovidoulaw.gr.

Οι Όροι που διέπουν τη χρήση της παρούσας ιστοσελίδας (www.iakovidoulaw.gr), εφεξής οι «Όροι», καθορίζονται από το παρόν έγγραφο, καθώς και κάθε άλλο έγγραφο το οποίο αναφέρεται σε αυτό.

Πριν ξεκινήσετε την περιήγησή σας στην ιστοσελίδα, συμβουλευθείτε τους Όρους που περιγράφουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις σας, καθώς και την Πολιτική Απορρήτου, διότι χρησιμοποιώντας την παρούσα ιστοσελίδα, συμφωνείτε ότι αποδέχεστε ρητά και ανεπιφύλακτα και δεσμεύεστε από τους παρόντες Όρους και την Πολιτική Απορρήτου. Εάν διαφωνείτε με οποιονδήποτε από τους παρόντες Όρους, παρακαλώ όπως δεν χρησιμοποιήσετε την ιστοσελίδα. Εάν έχετε ερωτήσεις σχετικά με τους Όρους μπορείτε να στείλετε μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@iakovidoulaw.gr.

1. Πολιτική Απορρήτου.

Δίνεται ιδιαίτερη σημασία και απόλυτος σεβασμός στο απόρρητο και την εμπιστευτικότητα των προσωπικών σας δεδομένων. Η Πολιτική Απορρήτου σχεδιάσθηκε ώστε να ενημερωθείτε πλήρως σχετικά με τον τρόπο επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων. Αυτοί οι Όροι ενσωματώνουν ρητά την Πολιτική Απορρήτου. Για το πώς τυγχάνουν επεξεργασίας και πώς προστατεύονται τα προσωπικά σας δεδομένα καθώς και για τα cookies διαβάστε αναλυτικότερα την Πολιτική Απορρήτου.

2. Οι υποχρεώσεις σας.

  2.1. Θα πρέπει πάντα να χρησιμοποιείτε τον ιστότοπο σύμφωνα με τους παρόντες Όρους.

  2.2. Αποδέχεσθε ότι δεν θα χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα για αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με email ή μετάδοση με άλλον τρόπο οποιουδήποτε περιεχομένου είναι παράνομο, βλαπτικό, απειλητικό, προσβλητικό, ενοχλητικό, συκοφαντικό, δυσφημιστικό, χυδαίο, άσεμνο, λιβελογραφικό, συνιστά παραβίαση της ιδιωτικής ζωής ή του απορρήτου τρίτου, δείχνει εμπάθεια, ή εκφράζει φυλετικές, εθνικές ή άλλες διακρίσεις, δύναται να προκαλέσει βλάβες σε ανήλικους με οποιονδήποτε τρόπο, δεν δικαιούται να μεταδοθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία ή τις συμβατικές ή διαχειριστικές σχέσεις (π.χ. εσωτερικές πληροφορίες, ιδιοκτησιακές και εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος εργασιακών σχέσεων ή που καλύπτονται από συμφωνίες εμπιστευτικότητας), παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων, περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα, που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό τη διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή παρεμπόδιση της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών, ηθελημένα ή αθέλητα παραβαίνει την ισχύουσα ελληνική, κοινοτική και διεθνή νομοθεσία και των διατάξεων αυτής, δύναται να παρενοχλήσει τρίτους με οποιοδήποτε τρόπο και οποιοδήποτε περιεχόμενο χρησιμοποιείται για συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων των άλλων χρηστών. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσής σας με τους παραπάνω όρους, διατηρείται το δικαίωμα αποκλεισμού της πρόσβασής σας στην ιστοσελίδα και αφαίρεσης των σχετικών δημοσιεύσεων και περιεχομένου.
  2.3. Αποδέχεσθε ότι δεν θα επιχειρήσετε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στην ιστοσελίδα και στο διακομιστή της, ή σε οποιονδήποτε άλλο διακομιστή, υπολογιστή και βάση δεδομένων που συνδέονται με την ιστοσελίδα και αναλαμβάνετε την υποχρέωση να μην επιτεθείτε στην ιστοσελίδα μέσω άρνησης εξυπηρέτησης (denial of service attack) ή μέσω διαχεόμενης άρνησης εξυπηρέτησης (distributed denial of service attack). Η παράβαση της υποχρέωσης αυτής μπορεί να συνιστά ποινικό αδίκημα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Οποιαδήποτε τέτοια παράβαση θα αναφέρεται στις αρμόδιες διωκτικές αρχές. Ομοίως, σε περίπτωση τέτοιας παράβασης, θα διακόπτεται άμεσα το δικαίωμά σας να χρησιμοποιείτε την παρούσα ιστοσελίδα.
  2.4. Απαγορεύεται εν γένει κάθε ενέργεια που μπορεί να επηρεάσει την ομαλή λειτουργία της ιστοσελίδας, καθώς και τη δυνατότητα άλλων χρηστών να κάνουν χρήση της ιστοσελίδας και των υπηρεσιών της.

3. Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας.

  3.1. Όλο το περιεχόμενο των αναρτώμενων ιστοσελίδων, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, εικόνων, φωτογραφιών, σχεδίων, γραφικών, κειμένων, διαθέσιμων υπηρεσιών κλπ αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της Μαρίας Ε. Ιακωβίδου και προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού και του ευρωπαϊκού δικαίου, καθώς και των διεθνών συμβάσεων. Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που αντιπροσωπεύουν το δικηγορικό γραφείο της Μαρίας Ε. Ιακωβίδου ή/και τρίτους είναι αποκλειστικά εμπορικά σήματα και διακριτικά γνωρίσματα της Μαρίας Ε. Ιακωβίδου ή/και των τρίτων και προστατεύονται από τους ελληνικούς, κοινοτικούς και διεθνείς νόμους περί εμπορικών σημάτων, βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας και αθέμιτου ανταγωνισμού.
  3.2. Απαγορεύεται: α) να τροποποιείτε, να μεταφράζετε, να δημιουργείτε ή να επιχειρείτε να δημιουργήσετε παράγωγα αντίγραφα ή αντίγραφο του λογισμικού ή του δικτυακού τόπου, είτε στο σύνολο είτε σε μέρος του, β) η αποσυμπίληση (decompilation), η αποσυναρμολόγηση, η μετατροπή του τελικού κώδικα (object code) σε πηγαίο κώδικα (source code), γ) να διανείμετε, εκχωρήσετε, διαμοιράσετε, χρονομισθώσετε, δανείσετε, πωλήσετε, εκμισθώσετε ή μεταβιβάσετε με οποιονδήποτε άλλο τρόπο το λογισμικό ή την ιστοσελίδα προς όφελός σας.
  3.3. Δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση και με οποιονδήποτε τρόπο, η αναπαραγωγή, αναδιανομή, αντιγραφή, αναδιαμόρφωση, τροποποίηση, αποκάλυψη, διανομή, αναδημοσίευση, λήψη, εμφάνιση, λήψεις στιγμιότυπων, μεταφόρτωση ή η μετάδοση του υλικού που διατίθεται στην ιστοσελίδα, ούτε η πώληση ή εκχώρηση της χρήσης της ιστοσελίδας, χωρίς την προηγούμενη ρητή και έγγραφη συγκατάθεση της Μαρίας Ε. Ιακωβίδου.
  3.4. Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι οι πληροφορίες τρίτων που παρουσιάζονται σε εσάς μέσω της ιστοσελίδας προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα, εμπορικά σήματα, σήματα υπηρεσιών, διπλώματα ευρεσιτεχνίας ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα και νόμους. Η χρήση από εσάς λογισμικού τρίτου μέρους ή περιεχομένου που λαμβάνεται μέσω της ιστοσελίδας δεν μεταφέρει σε εσάς δικαιώματα, τίτλους ή συμφέροντα. Επιπλέον, συμφωνείτε ότι δεν θα χρησιμοποιείτε κανένα λογισμικό ή περιεχόμενο τρίτων που διατίθενται σε εσάς μέσω της ιστοσελίδας εκτός από τις περιπτώσεις που επιτρέπεται ρητά βάσει των όρων χρήσης ή της άδειας χρήσης του τρίτου μέρους. Εάν δεν συμφωνείτε με τους όρους χρήσης ή τη συμφωνία άδειας χρήσης τρίτων μερών, μην κάνετε λήψη ή χρήση του λογισμικού ή του περιεχομένου τρίτου μέρους.
  3.5. Σε περίπτωση παραβίασης των όρων σχετικά με την πνευματική ιδιοκτησία, θα πρέπει να διαγράψετε αμέσως οποιοδήποτε υλικό αποκτήθηκε παρανόμως.

4. Περιορισμός υποχρεώσεων και ευθύνης.

  4.1. Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας είναι αποκλειστικά και μόνο ενημερωτικό και με αυτό δεν παρέχεται κανενός είδους νομική συμβουλή.
  4.2. Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας ενδέχεται να περιέχει τυπογραφικά λάθη για τα οποία η Μαρία Ε. Ιακωβίδου δεν φέρει καμία ευθύνη.
  4.3. Συμφωνείτε ότι είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για όλες τις χρεώσεις που υπάρχουν για την πρόσβαση και χρήση της ιστοσελίδας.
  4.4. Δεν φέρεται ουδεμία ευθύνη έναντι των χρηστών, των συνεργατών ή / και οποιουδήποτε τρίτου έλκει δικαιώματα από αυτούς, για οποιαδήποτε τυχόν απώλεια ή ζημία (άμεση, έμμεση, αποθετική, οικονομικής ή άλλης φύσης) οφειλόμενη σε: α) τυχόν τεχνικά προβλήματα που ενδεχομένως παρουσιασθούν στους χρήστες όταν επιχειρούν την πρόσβαση στον δικτυακό τόπο και κατά τη διάρκεια αυτής και έχουν σχέση με τη λειτουργία ή τη συμβατότητα της δικής τους υποδομής με τη χρήση του δικτυακού τόπου, β) τυχόν τεχνικά προβλήματα ή δυσλειτουργίες των Internet Service Providers, γ) επίθεση άρνησης εξυπηρέτησης, ιούς ή άλλου είδους κακόβουλο λογισμικό ή τεχνολογικά επιβλαβές υλικό το οποίο μπορεί να προσβάλει τον υπολογιστή του χρήστη, τα εξαρτήματά του, τα δεδομένα ή κάθε άλλο υλικό του εξαιτίας της χρήσης της παρούσας ιστοσελίδας ή της τηλεφόρτωσης υλικού που περιέχεται σε αυτή ή ανάλογου υλικού άλλου ιστότοπου στον οποίο παραπέμπει η παρούσα ιστοσελίδα και εν γένει για πράξεις ή παραλείψεις τρίτων και ιδιαίτερα μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού, δ) γεγονότα ανωτέρας βίας, και ε) παραβίαση της κείμενης νομοθεσίας (λ.χ. φορολογικής, προστασίας προσωπικών δεδομένων κλπ), που σχετίζεται με τη χρήση της ιστοσελίδας.
  4.5. Η Μαρία Ε. Ιακωβίδου και οι συνεργάτες της δεν ευθύνονται σε καμία περίπτωση απέναντί σας ή έναντι τρίτων για τυχόν απώλειες ή ζημίες οποιουδήποτε είδους, οι οποίες σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με την ιστοσελίδα, το περιεχόμενό της, τις υπηρεσίες ή οποιεσδήποτε εφαρμογές της ή με τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, την καθυστέρηση στη λειτουργία ή τη μετάδοση ή οποιοδήποτε είδος δυσλειτουργίας.

5. Πρόσθετοι όροι.

  5.1. Εάν κάποια διάταξη των παρόντων Όρων κριθεί ανεφάρμοστη, θα αντικατασταθεί με νέα, ενώ οι λοιπές διατάξεις θα παραμείνουν σε πλήρη ισχύ.
  5.2. Οι παρόντες Όροι διατυπώθηκαν πρωτοτύπως στην ελληνική γλώσσα και ενδέχεται να μεταφραστούν σε άλλες γλώσσες. Σε περίπτωση σύγκρουσης μεταξύ της μεταφρασμένης έκδοσης και της πρωτότυπης ελληνικής, η ελληνική υπερισχύει.

6. Τροποποίηση Όρων.

  6.1. Οι παρόντες Όροι, μαζί με κάθε άλλο ρητά αναφερόμενο σε αυτούς έγγραφο, αποτελούν την πλήρη συμφωνία μεταξύ του δικηγορικού γραφείου και των χρηστών, αντικαθιστώντας κάθε προηγούμενη γραπτή ή προφορική συμφωνία, συνεννόηση ή διακανονισμό.
  6.2. Διατηρείται το δικαίωμα μονομερούς τροποποίησης, ανανέωσης ή κατάργησης οποιουδήποτε όρου περιέχεται στους παρόντες Όρους, οποτεδήποτε και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση των χρηστών.
  6.3. Οι χρήστες θα ενημερώνονται σχετικά με τυχόν τροποποιήσεις και αλλαγές, μέσω της ιστοσελίδας ή όπως απαιτείται διαφορετικά από το νόμο.
  6.4. Διευκρινίζεται ότι κάθε τυχόν τροποποίηση των Όρων δεν θα ισχύει αναδρομικά αλλά από την ημερομηνία ανάρτησής τους στην ιστοσελίδα. Συνεχίζοντας να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα μετά τη θέση σε ισχύ οποιασδήποτε τροποποίησης, συμφωνείτε ότι δεσμεύεστε από τους νέους Όρους. Εάν διαφωνείτε με τις αλλαγές μπορείτε να μην χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα.
  6.5. Είναι δική σας ευθύνη να διαβάζετε τους Όρους και την Πολιτική Απορρήτου ανά τακτά χρονικά διαστήματα, καθώς οι Όροι και η Πολιτική που βρίσκονται σε ισχύ κατά το χρόνο που κάνετε χρήση της ιστοσελίδας είναι και οι εφαρμοστέοι.

7. Εφαρμοστέο δίκαιο και δικαιοδοσία.

  7.1. Η χρήση της ιστοσελίδας διέπεται αποκλειστικά από το ελληνικό δίκαιο.
  7.2. Κάθε διαφορά που προκύπτει από ή σχετίζεται με τη χρήση της ιστοσελίδας υπόκειται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των ελληνικών δικαστηρίων και συγκεκριμένα, αυτών της Θεσσαλονίκης.


Τελευταία ενημέρωση στις 2-4-2019, ώρα 15:52