Παράταση ανάρτησης κτηματολογικών στοιχείων στις Π.Ε. Κιλκίς, Κοζάνης, Πιερίας και Λάρισας.

17 Σεπτεμβρίου 2020

Από το Ελληνικό Κτηματολόγιο ανακοινώθηκε η παράταση της ανάρτησης των κτηματολογικών στοιχείων σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Κιλκίς, Κοζάνης, Πιερίας και Λάρισας.

Για το Κιλκίς δόθηκε παράταση μέχρι τις 14 Οκτωβρίου 2020 και για όλες τις υπόλοιπες περιοχές μέχρι τις 22 Οκτωβρίου 2020.

Οι κάτοχοι ακίνητης ιδιοκτησίας στις παραπάνω περιοχές πρέπει να ελέγξουν τα στοιχεία της ανάρτησης και, εάν δεν συμφωνούν, μπορούν να υποβάλουν αίτηση διόρθωσης μέχρι την αντίστοιχη ημερομηνία λήξης.

Σε περίπτωση που οι ιδιοκτήτες δεν έχουν δηλώσει στο Κτηματολόγιο την ακίνητη περιουσία τους έχουν ακόμη περιθώριο να το κάνουν.

Μπορείτε να επικοινωνείτε με το γραφείο μας για την επίλυση αποριών, τον έλεγχο των στοιχείων της ανάρτησης, την υποβολή αιτήσεων διόρθωσης και τη δήλωση της ιδιοκτησίας σας στο Κτηματολόγιο.