Τομείς Εξειδίκευσης

Προσωπικά Δεδομένα & Δίκαιο της Πληροφορικής

Με συγκριτικό πλεονέκτημα την επιστημονική εξειδίκευση και την εμπειρογνωσία, παρέχονται υψηλού επιπέδου νομικές υπηρεσίες για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και την πλήρη συμμόρφωση επιχειρήσεων και ιδιωτών με την ισχύουσα εθνική, ευρωπαϊκή και διεθνή νομοθεσία, καθώς και για νομικά ζητήματα του Διαδικτύου. Ενδεικτικά αναφέρονται:

  •   Συμβουλευτική για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων
  •   Συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία προστασίας προσωπικών δεδομένων (GDPR)
  •   Υπηρεσίες Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων (DPO)
  •   Διενέργεια έκθεσης εκτίμησης αντικτύπου (DPIA)
  •   Όροι & Προϋποθέσεις χρήσης ιστοσελίδων (Terms of service)
  •   Πολιτική Απορρήτου ιστοσελίδων (Privacy Policy)
  •   Διαδικτυακή εγκληματικότητα