Τομείς Εξειδίκευσης

Τροχαίο ατύχημα - Αυτοκίνητα

Παρέχεται ολοκληρωμένη νομική υποστήριξη, σε εξωδικαστικό και δικαστικό επίπεδο, για την ταχεία και αποτελεσματική διευθέτηση των ζητημάτων που ανακύπτουν από τροχαία ατυχήματα και ιδίως:

  •       Αγωγή αποζημίωσης
  •       Αγωγή χρηματικής ικανοποίησης για ηθική βλάβη
  •       Αναγωγή κατά ασφαλιστικής εταιρείας