Τομείς Εξειδίκευσης

Δημόσιο - Διοικητικό Δίκαιο

  •       Προσφυγές και αιτήσεις ακύρωσης
  •       Αιτήσεις αναστολής
  •       Ενδικοφανείς προσφυγές
  •       Αγωγή αποζημίωσης κατά δημόσιων αρχών
  •       Διοικητικά πρόστιμα & κυρώσεις
  •       Κοινωνική ασφάλιση
  •       Φορολογικό Δίκαιο
  •       Αλλοδαποί