Τομείς Εξειδίκευσης

Δίκαιο Αναγκαστικής Εκτέλεσης

Για την αποτελεσματική ικανοποίηση των απαιτήσεών σας ή την άμυνά σας έναντι κατασχέσεων και πλειστηριασμών, παρέχονται άρτιες και ολοκληρωμένες νομικές υπηρεσίες, ιδίως:

  •       Σύνταξη και επίδοση επιταγής προς εκτέλεση
  •       Κατασχέσεις κινητών, ακινήτων, τραπεζικών λογαριασμών κλπ
  •       Κατάσχεση εις χείρας τρίτου
  •       Πλειστηριασμοί
  •       Ανακοπές