Τομείς Εξειδίκευσης

Εμπορικό & Εταιρικό Δίκαιο

  •       Αξιόγραφα (επιταγές, συναλλαγματικές κλπ)
  •       Βιομηχανική Ιδιοκτησία
  •       Δίπλωμα ευρεσιτεχνίας
  •       Εμπορικό Σήμα
  •       Πνευματική Ιδιοκτησία (πνευματικά δικαιώματα, συγγενικά δικαιώματα κλπ)
  •       Προστασία καταναλωτή
  •       Ίδρυση εταιρειών - Καταστατικά