Τομείς Εξειδίκευσης

Μεταφράσεις & Επικυρώσεις

Το δικηγορικό γραφείο αναλαμβάνει την ταχεία και αξιόπιστη επίσημη μετάφραση εγγράφων από και προς την αγγλική και τη γαλλική γλώσσα καθώς και επικυρώσεις εγγράφων.