Τομείς Εξειδίκευσης

Ρυθμίσεις οφειλών επιχειρήσεων - Υπερχρεωμένα νοικοκυριά

Παρέχονται νομικές συμβουλές και ουσιαστικές λύσεις για τη ρύθμιση των οφειλών επιχειρήσεων και ιδιωτών, αναλαμβάνοντας τη διεκπεραίωση όλων των σταδίων της διαδικασίας και ιδίως:

  •       Αίτηση υπαγωγής επιχείρησης στον εξωδικαστικό μηχανισμό
  •       Εξωδικαστική επίλυση διαφορών
  •       Σύνταξη, κατάθεση και συζήτηση αίτησης υπαγωγής στο ν. 3869/2010 ενώπιον του αρμόδιου Ειρηνοδικείου