Προϋποθέσεις νόμιμης τοποθέτησης κάμερας στην είσοδο διαμερίσματος.

08 Δεκεμβρίου 2023

Ερωτήσεις και απαντήσεις με βάση την Γνωμοδότηση 5/2017 της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

1. Κατοικώ σε διαμέρισμα πολυκατοικίας και θέλω να τοποθετήσω κάμερες για λόγους ασφαλείας. Σε ποια σημεία επιτρέπεται; 

Επιτρέπεται η τοποθέτηση καμερών που λαμβάνουν εικόνα μόνον εντός του διαμερίσματός σας, και όχι εκτός. Λ.χ. δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση κάμερας στο μπαλκόνι που λαμβάνει εικόνα από δημόσιο δρόμο.

2. Μπορώ να τοποθετήσω κάμερα που να επιβλέπει τον χώρο μπροστά από την εξώπορτά μου;

Ναι, εφόσον επιβλέπει τον απολύτως απαραίτητο χώρο της εισόδου σας (λ.χ. για να βλέπετε ποιος χτυπάει το κουδούνι σας), χωρίς να γίνεται καταγραφή ήχου. Πρέπει να είναι τεχνικά εφικτός ο περιορισμός του πεδίου εμβέλειας της κάμερας στον απολύτως απαραίτητο χώρο μπροστά από τη θύρα εισόδου του διαμερίσματός σας, χωρίς να επηρεάζονται άλλα διαμερίσματα. Δεν πρέπει να λαμβάνεται εικόνα από λοιπούς κοινόχρηστους χώρους και, ανάλογα με τη χωροθέτηση των εισόδων των διαμερισμάτων του ορόφου και του ανελκυστήρα, δεν πρέπει να επηρεάζεται (να επιτηρείται, έστω και παρεμπιπτόντως) η είσοδος σε άλλα διαμερίσματα ή η διέλευση προς αυτά.

3. Η χωροθέτηση των θυρών των διαμερισμάτων στον όροφο που κατοικώ είναι τέτοια, που κάποιοι ένοικοι ενδέχεται να διέρχονται μπροστά από τη θύρα του διαμερίσματός μου. Πώς μπορώ να τοποθετήσω κάμερα με καταγραφή εικόνας για τον έλεγχο της εισόδου μου;

Πριν την εγκατάσταση κάμερας απαιτείται η λήψη της συναίνεσης όλων των ενοίκων του ορόφου που διαμένουν στα επηρεαζόμενα διαμερίσματα, αφού τους παρέχετε αναλυτικά κάθε σχετική πληροφορία για το πώς προτίθεστε να λειτουργήσετε την κάμερα και να επεξεργάζεστε τα δεδομένα. Ως επηρεαζόμενα, θεωρούνται κατ’ αρχήν, τα διαμερίσματα που βρίσκονται στον ίδιο όροφο με το δικό σας, εκτός από αυτά στα οποία η προσέλευση, λόγω της χωροθέτησης των θυρών τους, δεν προϋποθέτει διέλευση από τον επιτηρούμενο χώρο της εισόδου του διαμερίσματος σας. Αν δεν υπάρξει ομοφωνία στη χορήγηση συναίνεσης, απαιτείται η προηγούμενη σύμφωνη γνώμη των 2/3 των ενοίκων των επηρεαζόμενων διαμερισμάτων του ορόφου. Εφόσον εγκατασταθεί η κάμερα, θεωρείστε "υπεύθυνος επεξεργασίας" και έχετε όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, μεταξύ των οποίων και την υποχρέωση ικανοποίησης των δικαιωμάτων των υποκειμένων για ενημέρωση, πρόσβαση, εναντίωση και διαγραφή.